Palvelut

Psykoterapia

Psykodynaamisen psykoterapian tavoitteena on lisätä potilaan kykyä ajatella ja ymmärtää ja käsitellä omia tunteitaan ja siten poistaa sisäisen kehityksen esteitä. Terapian edetessä potilas voi tuoda vuorovaikutussuhteeseen terapeutin kanssa tunteita ja mielikuvia, joita voidaan yhdessä miettiä sanallisesti ja toiminallisin menetelmin. Lasten kanssa myös leikkien. Vähitellen potilas voi sisäistää ajattelun keinoja omaksi, pysyväksi taidokseen.

Terapian kuluessa esiin tulee myös vaikeita ja ristiriitaisia tunteita ja terapia voi tuntua välillä raskaaltakin psyykkiseltä työltä. Hankalammista vaiheista selviäminen terapeutin avulla lisää potilaan luottamusta omiin sisäisiin kykyihinsä ja voimiinsa.

Psykodynaaminen psykoterapia on lPsykodynaaminen psykoterapia on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjänteistä ja vaatii myös sitoutumista, alaikäisten osalta myös vanhemmilta. Hoidon säännöllisyyden turvaaminen on tärkeää. Hoitoon kuuluvat myös lapsen tai nuoren vanhempien säännölliset ohjantakäynnit. Terapiakäyntejä on tavallisimmin 1-3 x viikossa ja terapian kesto on vähintään 2-3 vuotta.

Työnohjaus

Voin antaa työnohjausta yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille.

Työnohjaus voi olla mm. potilas- tai asiakastyön työnohjausta, esimiestyön työnohjausta tai työyhteisön työnohjausta.

Työnohjauksessa voi olla yksi henkilö, ryhmä tai yhteisö. Ryhmien ja yhteisöjen työnohjauksissa esimiesten läsnäolo ei ole välttämätöntä, mutta suositeltavaa. Työnohjauksessa voidaan käyttää ohjattavien toiveiden mukaan myös toiminnallisia menetelmiä. Potilastyön työnohjauksessa suorat työnohjaukset ovat mahdollisia. Tällä hetkellä päivitän työnohjaajakoulutustani STO ry:n ohjeistuksen mukaisesti.